พบกันอีกครั้งกับ วิธีดูแลสุขภาพ การแปรงฟันมีส่วนช่วยทำให้เหงือกและฟันของเราแข็งแรง สะอาด และปราศจากกลิ่นปาก และถ้าเป็นไปได้เราควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และทุกครั้งหลังทานอาหารควรป้วนปากเพื่อกำจัดเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ภายในปากกันด้วย แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องแปรงฟันอย่างถูกวิธีกันด้วยนะคะ สำหรับวิธีการแปรงฟันที่คนส่วนใหญ่มักแปรงก็คือการถูฟันไปมาในลักษณะแนวนอน หรือที่เรียกกันว่าการเลื่อยฟันนั่นเอง ซึ่งถ้าเรายังแปรงฟันด้วยวิธีที่ผิดกันอยู่ก็จะทำให้เกิด ข้อเสีย ดังต่อไปนี้

<< อ่ า น ต่ อ >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *