รูปแบบ HIIT หรือชื่อเต็มคือ High Intensity Interval Training เรียกได้ว่าเป็น การออกกำลังกาย ที่ใช้เวลาน้อยแต่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งแนวคิดในเรื่องของการออกกำลังกายแบบนี้จะเป็นการออกกำลังกายให้เกิดความหนักหน่วงโดยใช้เวลาอันสั้น แต่จุดประสงค์นั้นคือการได้มาซึ่งประโยชน์ที่มากที่สุดในช่วงเวลาที่น้อยที่สุด ซึ่งรูปแบบของการออกกำลังกายประเภทนี้จะช่วยเร่งอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงสุดถึง 95% เลยทีเดียว ซึ่งในช่วงเวลาของการออกกำลังกายประเภทนี้จะเป็นรูปแบบของการออกกำลังกายที่ช้าสำหรับเร็วอย่างเช่นการออกกำลังกายอย่างหนักโดยใช้เวลา 3 นาทีและหยุดพัก 3 นาทีก่อนจะกลับมาออกกำลังกายอย่างหนัก 3 นาทีสลับกันไปมา ซึ่งการออกกำลังกายแบบนี้จะใช้เวลานานที่สุดไม่เกิน 15 นาทีถึง 30 นาที

<< อ่ า น ต่ อ >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *