สำหรับคนที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ ความจำ หรือสมอง ซึ่งเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นอาการขี้หลงขี้ลืมนั้นก็เกิดขึ้นตามมาง่ายๆ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถือได้ว่ามีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก ก็ด้วยการที่สมองของเรานั้นมันก็จะเสื่อมถอยไปตามอายุและสมองของเรานั้นก็เป็นอวัยวะที่มีความแปลกประหลาดพอสมควร ที่เราจะสามารถทำให้มันแก่ช้าลงได้ซึ่งวิธีการนั้นคือ การออกกำลังกาย จากงานวิจัยนั้นได้พิสูจน์แล้วว่าสมองของเรานั้นสามารถสร้างใหม่ได้โดยตลอด ไม่ว่าเราจะแก่แล้วก็ตาม ซึ่งจากการวิจัยคนที่อายุมาก เลือกที่จะออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ กลับพบว่าขนาดของสมองในบริเวณส่วนหน้าและบริเวณสมองกลีบขมับนั้น จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบของการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเพียงแค่ใช้เวลา 6 เดือนเท่านั้น

<< อ่ า น ต่ อ >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *