หากจะพูดถึง การออกกำลังกาย ตลอดเวลาทั้งวันหรือ 2 เวลาใน 1 วัน มันอาจจะเป็นเรื่องที่ห่างไกลกับงานออกกำลังกายของคนทั่วไป แต่เป็นเรื่องที่ปกติมากสำหรับนักกีฬา ตรงจุดนี้เองมันจึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ถ้าหากว่าเราที่ใช้ชีวิตอย่างปกติ เลือกที่จะทำ การออกกำลังกาย 2 เวลา ใน 1 วัน มันจะมีผลอะไรหรือไม่ เพราะว่าในการทำอะไรที่มากเกินไป แน่นอนว่ามันก็อาจจะมีข้อดี แต่มันก็มีข้อเสียเช่นกัน ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงว่ามันเป็นเรื่องที่สร้างผลดีให้กับเราได้มากหรือน้อย

<< อ่ า น ต่ อ >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *